Hot Spring Fashion med ModeAkademin

Bilder tagna i samarbete med elever på ModeAkademin, Mora folkhögskola under vintern 2013/2014. Se även inlägg i loggboken för bakom scenen-bilder och mer information.